Новини Безплатно за теб Happy Call Промо Категории Артисти Моят профил Какво е Happy Call Радио Търсене

Информирано съгласие

С изразяване на съгласие с информацията по-долу, предоставям и декларирам своето изрично съгласието - „Виваком България” ЕАД (с търговско наименование Vivacom) да обработва моите лични данни:

• Име и фамилия;

• данни за контакт - телефон и и-мейл адрес;

Предоставените от мен лични данни ще бъдат обработвани за следните цели: участие в играта “Колелото на късмета 2022”

• идентификацията ми като печеливш в играта “Колелото на късмета 2022” и установяване на контакт в тази връзка;

• предоставянето на спечелената награда и удостоверяване на нейното получаването;

• прозрачност на организираната игра, осигурена чрез обявяване на две имена на печелившите в рамките на 2 месеца след стартирането на играта на www.vivacom.bg.

Vivacom обработва предоставените от Вас лични данни спазвайки приложимото законодателство в областта на защитата на лични данни – Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО („Регламент (ЕС) 2016/679") и Закона за защита на личните данни.

Личните данни ще се обработват за срок от 60 дни от предоставяне им и ще се използват само за целите, посочени в настоящето съобщение.

Обработващи лични данни, които въз основа на договор с Виваком – обработват личните Ви данни от името на Виваком или имат пряк/косвен достъп до личните Ви данни

• Лица, които по възлагане на Vivacom поддържат оборудване и софтуер;

• Партньори и доставчици на услуги, свързани с маркетинг и реклама;

• Куриерски фирми;

Можете да оттеглите съгласието си по всяко време преди предаване на наградата като заявите изричното си желание чрез изпращане на отказ на имейл адрес: support@vivacup.bg, на адреса на управление в гр. София 1784, бул. "Цариградско шосе" № 115и или чрез нашия уебсайт: https://www.vivacom.bg/.

Ако оттеглите съгласието си, няма да бъде засегната законосъобразността на обработването, основано на даденото от Вас съгласие, преди оттеглянето му. Но това ще препятства възможността да получите наградата си.

Подробна информация по отношение упражняване правата Ви може да намерите в Политиката за поверителност и защита на личните данни, обработвани в Виваком България при и по повод предоставянето на електронни съобщителни услуги.
Участваш в кампанията с награди “Колелото на късмета 2022”

Услугата е достъпна само за абонати в мобилната мрежа на VIVACOM

Въведи номера на мобилния си телефон, за да ти изпратим SMS с твоя ПИН за достъп

ПРОВЕРКА НА НОМЕР

Въведи получения ПИН код

Грешка!

Успешно премина в режим Happy Call Пауза.

В момента не може да преминеш в режим Happy Call Пауза. Моля, опитай по-късно или се обади на 123.

Успешно прекрати режим Happy Call Пауза.

В момента не може да пуснеш отново услугата Happy Call. Моля, опитай по-късно или се обади на 123.

Сигурен ли си, че искаш да прекратиш абонамента си за Happy call?

ДА
НЕ

Предстои да прекратиш абонамента си за Happy Call, можеш да го подновиш отново когато поискаш.

ДА
НЕ

Успешно деактивира услугата Happy Call.

Нямаш активен Happy Call абонамент, който да спираш.

Избраната команда не може да бъде изпълнена в момента. Моля, опитай по-късно или се обади на 123.

Успешно прекрати подновяването на избраната Happy Call мелодия.

Подновяването на избраната Happy Call мелодия не може да бъде спряно. Моля опитай отново и се обади на номер 123.

Поканата към двама приятели беше изпратена успешно!

Вече имаш чакащи Happy Call покани и не може да изпратиш нови.

Единият или двата от посочените номера вече са абонати на Happy Call или не са в мрежата на VIVACOM.

Единият или двата от посочените номера вече са абонати на Happy Call или не са в мрежата на VIVACOM.

Избраната команда не може да бъде изпълнена в момента. Моля, опитай по-късно или се обади на 123.

Успешно подари избраната от теб мелодия на номер .

Избраната от теб мелодия вече съществува в кошницата на получателя. Моля избери друга.

Твоят подарък не може да бъде изпратен. Моля, опитай по-късно или се обади на 123.

Въведи номера, на който искаш да подариш мелодията:

Сигурен ли си, че искаш да избереш стандартната VIVACOM мелодия за основен Happy Call?

ДА
НЕ

Вече всеки, който ти звъни ще чува стандартната VIVACOM Happy Call мелодия.

В момента заявката ти не може да бъде изпълнена. Моля, опитай по-късно.